Havforskningsinstituttet overtar nye "Dr. Fridtjof Nansen"

Havforskningsinstituttet i Bergen overtok 5. januar det nye forskningsskipet "Dr. Fridtjof Nansen" fra verftet Gondan i Spania.


Skipet, som formelt eies av Norad, er av ST-369 design og er et kombinert fiskeri- og havforskningsskip med en lengde på 74,5 m og en bredde på 17,4 m. Skipet er bygget i hht. ICES 209 kravene for utstrålt støy til sjø, og i tillegg oppfyller det svært strenge støykrav for innvendig støy i innredning og laboratorier. Skipet er arrangert for en besetning på 45 personer, hvorav 15 er mannskap og 30 er forskere. Skipet er arrangert med et større antall våt- og tørr laboratorier om bord, inklusive et større operasjonssenter på nivå rett under broen.


Skipet er videre arrangert med diesel elektrisk fremdrift, basert på en tandem AC-motorløsning med total kapasitet på 3000 kW, koblet til en singel 5-bladet propell. Skipet er bygget med dynamisk posisjonering i hht. DNV's AUT krav(DP I). Skipet er også utrustet med elektriske vinsjer både for fiskeri og for øvrige forskningsoperasjoner.


Skipet er nå under seiling til Norge, hvor det i den nærmeste fremtiden vil bli klargjort for sitt første forskningstokt. Skipet skal for øvrig døpes i Oslo 24. mars.


Skipet er som nevnt bygget i regi av Norad. For ytterligere informasjon, se Norad's egen pressemelding her:

https://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2017/Norad-ov...For ytterligere informasjon, kontakt:

Hans Ove Holmøy, ansvarlig Forskningsskip.

E-post : hoh@skipsteknisk.no

Tlf. +47 90863073