Skipsteknisk AS leverer design til neste generasjons avanserte fryse-trålere til Royal Greenland AS

Det grønlandske rederiet Royal Greenland A/S, hjemmehørende i Nuuk, Grønland, har erklært byggingen av rederiets nye generasjons frysetrålere hvor Skipsteknisk er valgt designer. Kontrakten innebærer i første omgang, bygging av en hvitfisk fillet fabrikk tråler av ST-118 design, og av en reketråler av ST-119 design. Begge design er spesialtilpasset effektiv drift av fartøy under arktiske forhold.

De nye fartøyene har følgende hoveddata:

ST Design - type ST-118 Fillet Fabrikk Tråler

Lengde OA / bredde : 82.05 m / 17.00 m

Mannskap : 43 persons

Fremdrift : 6000 kW

Frysekapasitet : 120 tonn/dag

Trålvinsj type : Permanent magnet

ST Design - type ST-119 Reketråler

Lengde OA / bredde : 82.30 m / 18.00 m

Mannskap : 30 persons

Fremdrift : 7200 kW

Frysekapasitet : 90 tonn/dag

Trålvinsj type : Permanent magnet

Begge fartøy blir klasset i DNV GL med høyeste baltiske is-klasse notasjon. Videre vil begge skip ha en innredning av beste komfort standard som finnes innen havfiskeflåten. Under konseptutviklingen av begge fartøy ble det lagt stor vekt på å finne løsninger for å oppnå høyest mulige sikkerhetsstandarder under skipenes ulike operasjoner og værforhold.

Begge fartøy er designet med henblikk på redusert energiforbruk samt å redusere utslipp til omgivelser. Dette oppnås bland annet ved hjelp av gjenbruk av energi og energibesparende løsninger i form av frekvensstyringer, LED belysning, varmegjenvinnig mm.

Skipsteknisk har allerede startet arbeidet med å produsere bygg-dokumentasjon til begge fartøy. Dette arbeidet vil fortsette utover 2017 og vil således bidra til at vi holder full sysselsetning i tiden fremover.

Byggekontrakter for begge fartøy er inngått med det spanske verftet; Astilleros de Murueta S.A., en verftsgruppe hjemmehørende i Bilbao, Spania.

Forventet leveringstid fra Murueta er utgangen av desember 2018 for fillet tråleren ST-118, og utgangen av mai 2019 for reketråleren.

Vi i Skipsteknisk føler oss beæret og meget tilfredse over å bli vist den tillit ved å bli valgt som designselskap til Royal Greenland A/S for begge fartøy. Vi ser med forventning frem til å bistå reder og verft i byggeperioden, et samarbeidsforhold som allerede har vart over flere tiår.

Kontaktperson: Inge Bertil Straume, Salgssjef Fiskeri

ibs@skipsteknisk.no, telephone + 47 70103370/+47 91660011