X
 
 
 
 
 

Skipsteknisk designer New Zealand`s største fabrikktråler

Rederiet SEALORD GROUP hjemmehørende på New Zealand offentliggjør i dag skipsbyggekontrakten på sin nye supertråler av design ST-118. Tråleren skal bygges ved Simek AS i Flekkefjord for levering våren 2018. Kontraktens verdi ligger i størrelsesorden 400 mill NOK.

Sealord Group er et vertikalt integrert fiskerikonsern og en av de største aktørene inne fiskeri og sjømat på den sydlige halvkule.

Sealord’s nye stolthet vil utrustes med en hypermoderne fabrikk hvor all fangst vil bli tatt vare på i form av høyverdige produkter som fillet-, hodekappet/sløyd-, rund frosne produkter, eller i form av mel og olje produsert av restråstoffet ombord. Nybygget vil være et 0-utslippsskip hvor all fangst blir tatt vare på og foredlet til kvalitets-konsum. Med sin over alt lengde på 82,9 meter og bredde på 17,0 meter, vil nybygget være New Zealands største fabrikktråler. Med en planlagt kapasitet på hele 20.000 tonn per år, vil nybygget være en særdeles effektiv fangst og foredlingsmaskin! Utover bygging ved verft i Norge, er listen over norske leverandører, alt fra finans- til ulike utstyrsleverandører imponerende lang.

For Skipsteknisk oppleves denne kontraktstildelingen som en stor annerkjennelse av det gode kundeforhold som har vart over lang tid. Dette blir den 4. tråleren som Skipsteknisk designer for Sealord-selskap i en periode på mer enn 20 år!

For mere informasjon kontaktes: Inge Bertil Straume 91660011 ibs@skipsteknisk.no

Pressemelding fra Sealord Group

Link til artikkel i Sunnmørsposten