Skipsteknisk designer nytt autoline fartøy for rederi i Tasmania

Australian Longline, et linebåt-rederi hjemmehørende i Tasmania, Australia har inngått byggekontrakt på bygging av et større autolinefartøy.

Designet er utviklet av Skipsteknisk og har designasjon ST-156 L og er spesialutviklet for fiske av patagonisk tannfisk, som fangstes i havområdene rundt Antarktisk. Skipet vil fiske under svært krevende værforhold i områder hvor kravet til gode sjøegenskaper og kravet til pålitelighet/redundans er vesentlig. Fokus på reduserte utslipp av klimagasser, plast og annen forurensing er også tungt vektlagt.  

Skipet skal bygges ved Vard Group sitt verft i Vietnam og vil leveres i 2020.

Nøkkeldata:
Lengde OA/Bredde: 61,9 m/13,5 m
Lasterom: 950 m3
Nybygget utrustes og arrangeres for en besetning på 30 personer.