X
 
 
 
 
 

Skipsteknisk designer nytt forskningsfartøy til New Zealand

Skipsteknisk AS er tildelt kontrakt på design og prosjektering av et nytt kyst-fiskeri- og havforskningsfartøy for New Zealand. Det er NIWA(National Institute of Water and Atmospheric Research Limited) som planlegger å erstatte det nå 39 år gamle fartøyet «Kaharoa» med et nytt fartøy.

Kontrakten som nylig ble signert inkluderer designutvikling, samt dokumentasjon for et senere verftsanbud i første fase.   I neste fase inkluderer kontrakten klasse og byggetegninger, samt byggeledelse på verft. 

Kontrakten ble vunnet i en offentlig anbudsrunde, i sterk internasjonal konkurranse. Skipsteknisk har en lang og bred erfaring innen design av denne type fartøy, og har også arbeidet for NIWA tidligere.  NIWA’s største forskningsskip «Tangaroa» ble bygget av Mjellem & Karlsen Verft i Bergen, og levert i 1991.  Også dette fartøyet var av Skipsteknisk design.

Det nye fartøyet vil bli arrangert for ulike typer forskningsoppdrag.  Hovedfunksjonen vil være fiskeriforskning, men fartøyet vil også utføre generell havforskning, miljøforskning samt bøyehåndtering.  Videre vil fartøyet utrustes for operasjon av undervannsroboter og autonome farkoster.

Fartøyet vil bli utviklet med stort fokus på lave miljøskadelige utslipp både til vann og luft, lavt energiforbruk og lavt støynivå under vann.  Fartøyet vil planlegges for et mannskap på 6 og med 9 forskere om bord.

Fartøyet vil i hovedsak operere i havområdene rundt New Zealand, men skal også sertifiseres for internasjonale forskningsoppdrag.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;

Hans Ove Holmøy

Daglig leder/Salgssjef Forskningsskip 

E-post : hoh@skipsteknisk.no

Mobil   : 908 63073