X
 
 
 
 
 

Skipsteknisk designer nytt forskningsskip til Irland

Skipsteknisk AS vant nylig anbudet på design av Irland's nye fiskeriforskningsskip. Det er Marine Institute med hovedkontor i Galway, som skal erstatte den nå 21 år gamle "Celtic Voyager" med et nytt og større fartøy.

Kontrakten ble nylig signert i Dublin og inneholder utvikling av design, prosjektering, klasse og byggetegninger.  I tillegg skal Skipsteknisk forestå byggeledelse på verftet når byggingen av fartøyet kommer i gang.    

Skipsteknisk har lang og bred erfaring innenfor design og prosjektering av denne type forskningsskip, og vant kontrakten i bred internasjonal konkurranse.  Skipsteknisk har tidligere arbeidet for Marine Institute gjennom prosjekteringen av forskningsskipet «Celtic Explorer», som ble ferdigstilt i 2003.

Det nye skipet skal bygges og utrustes for forskningsoppdrag innen fiskeri- og havforskning, men også for bunnkartlegging, miljø- og meteorologi oppdrag.  Skipet vil få en lengde på rundt 50 m, og det vil bli designet med sterkt fokus på lave miljøskadelige utslipp og energibesparelse.  Fartøyet skal videre bygges i hht den internasjonale standarden for undervannsstøy ICES 209.  Lav undervannstøy er viktig for denne type skip for å gjøre mest mulig korrekte fiskebestandsmålinger.  

Selve byggeoppdraget vil bli tildelt på grunnlag av et internasjonal anbud som skal gjennomføres til sommeren/høsten, med tildeling av byggekontrakt før årsskiftet 2019/2020.


Se pressemelding fra Marine Institute her


For ytterligere informasjon kontakt;

Hans Ove Holmøy

Daglig leder/Salgssjef Forskningsskip

E-post           : hoh@skipsteknisk.no

Telefon         : +47 908 63073