Skipsteknisk designer verdens største kabelskip for Nexans

29.08.17
I sterk konkurranse med andre internasjonale designere, valgte det franske selskapet Nexans,  Skipsteknisk til å utvikle det nye kabelfartøyet sitt. Med en kapasitet på 10 000 tonn høyspentkabel i svingskiven på dekk, vil dette bli en av verdens aller største kabelleggere. Fartøyet som har fått benevnelsen ST-297 CLV,  har en lengde på ca 150m og vil i tillegg til høspentkabler, også kunne frakte og legge fiberoptiske kabler. ST-297 CLV er designet med høy redundans både i propulsjon (DP3) og i kabelleggingsutstyret, og skal kunne operere og holde posisjonen sin selv under ekstreme værforhold.
Skipsteknisk og Nexans har arbeidet med utviklingen av fartøyet i mer enn et år, og etter en tøff anbudskonkurranse, ble det det Kroatiske verftet Uljanik i Pula som skal bygge kabelleggeren som skal leveres i Q3 i 2020.
Skipsteknisk har en stab på omkring 80 ingeniører og sivilingeniører inkludert elektroingeniørfirmaet SkanEl, og har fra før en sterk ordrereserve. Denne kontrakten representerer i størrelsesorden 20 000-25000 timer, og bidrar til å trygge arbeidsplassene ytterligere framover.

For ytterligere opplysninger:
Sales Manager Offshore Vessels
Bjørn-Oscar Kløvning
+4791636807
bok@skipsteknisk.no