Skipsteknisk søker etter ny designsjef

Se utlysningen under "Job Opportunities"