News
12.10.2023

Kanadisk fiskeriselskap bygger ST-design i Spania

Ny frysetråler til fiskeriselskapet Qikiqtaaluk Fisheries Corporation(QFC) hjemmehørende i Iqaluit på Baffin Island i Canada, bygges hos Freire Shipyard i Spania. Som tidligere annonsert tildelte rederiet designoppdraget for sin nye «state-of-the-art» frysetråler til Skipsteknisk AS.

ST-118 for QFC

For ytterligere informasjon om kontrakten henvises det til vedlagt pressemelding fra rederiet, datert 11. oktober.

QC Announces Signing of Construction Contract for Saputi II Oct 11 2023


Ytterligere informasjon kan også fås ved å kontakte;

Vegard Nesset Hjelvik
Senior Engineer - Sales and Design

Skipsteknisk AS

Epost: vegard.hjelvik@skipsteknisk.no, telefon 99 00 13 13