News
14.08.2023

Nye Selvåg Senior døpt i hjemmehavnen i Halsa

Dåpen av nye Selvåg Senior gikk som planlagt i naturskjønne Halsa i Meløy kommune lørdag 12. august. Sommerværet viste seg fra sin beste side og dannet en fin ramme rundt hele feiringen. Nye «Selvåg Senior» er et ST-136 LNG design. Bak denne notasjonen skjuler det seg det vi anser må være det mest teknisk avanserte og miljøvennlige pelagiske fiskefartøy som er levert til dags dato!

Her er det lagt stor vekt på bærekraft også i den forstand at kritisk valg av energibærere, energibesparende tiltak samt energi-gjenvinnende tiltak er gjennomført i utstrakt grad. Her kan nevnes:

  • Selvåg Senior vil primært bruke miljøvennlig flytende naturgass (LNG). Alternativ bruk er lett dieselolje. I tillegg så har skipet en stor batteribank (1MW+) som kan fylles ved land-strøm eller ved nyttiggjøring av skipets overskudds generator produksjon.
  • Gjenvinning av eksosvarmen som omdannes til el-kraft, ved hjelp av en eksoskjel som leverer varmt vann til en nyvinning av en varmeveksler som produserer elektrisk kraft ved hjelp av bi-metalls elementer. Tas første gang i bruk på et fiskefartøy!
  • Gjenvinning av kulde energi fra LNG systemet. Denne energien frigjøres ved bruk av en varmeveksler idet den flytende naturgassen «oppvarmes» fra væske til gassform. Bonusen er da at en får gratis kuldeenergi fra gassen til å vedlikeholde den lave RSW kjøle-temperaturen til fangsten i lasterommene. Det er første gang en slik løsning brukes på et fiskefartøy!
  • Det elektriske systemet om bord er en ny type «DC-grid» plattform som er funnet veldig fleksibel og godt egnet for denne type fiske-fartøy. En mer energibesparende løsning enn tidligere kjent. Et stort omfang av utstyr så som startere, transformatorer og styringer reduseres eller i sin helhet blir fjernet.
For å oppnå best mulig kvalitet på fangst er det videre lagt stor vekt på handteringen og lagring av fisken om bord, - gjennom skånsom transport, effektiv kjøling og bedre overvåkning.


Nye Selvåg Senior har en total lengde på 80 m og bredde på 16,2 m. Skipet har en RSW kapasitet på 2500 m3 og er utrustet med en hovedmotor på 4800 kW. Under utviklingen ble det fokusert spesielt på skrogform og propulsjonssystem, som er spesielt optimalisert iht. rederiets operasjonsprofil og driftsform. Her ble det gjennomført omfattende modellforsøk og CFD beregninger. Skipet er arrangert med en innredning på 14 personer, møbler og bekvemligheter er av beste norske design.

Vi takker rederiet Sørheim Holding og Cemre Shipyard for oppdraget og for det gode samarbeidet som har vært fra tidlig start til levering av nye Selvåg Senior!

Bilde 00
Bilde 02
Bilde 01